BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Vi upprättar bokslut och årsredovisning.
Alla företag och föreningar ska göra ett årsbokslut. I årsbokslutet kan man utläsa företagets resultat för räkenskapsåret.
En årsredovisning är vissa bolag skyldiga att upprätta men kan också vara värdefullt för andra företag och föreningar att göra.

DEKLARATION

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med deklarationer.
Vi håller oss ajour med alla de ändringar och nyheter som sker inom
skatteområdet. Därförkan du hos oss känna dig säker på att det blir rätt skatt.

REDOVISNING

Vi kan hjälpa Er med allt inom ekonomi och redovisningstjänster.
Löpande redovisning, lönebearbetning, betalning av fakturor, fakturering och
budgetarbete är några av de tjänster vi kan erbjuda.